Om Oss


Välkommen till KylpartnerVår affärsidé är att erbjuda marknaden totalåtagande, dvs dimensionering, installation

och störningsfri drift av utrustningar för värme och kyla oavsett lokaltyp.

Mycket god erfarenhet finns av alla fabrikat i branchen,


Vi på Kylpartner har valt att inte låsa oss vid något specifikt märke av

kylmaskiner och med

detta arbetssätt så kan vi erbjuda Er alla märken och produkter importörer

och grossister saluför i branschen.


Då utrustningsbehovet varierar starkt har vår stora erfarenhet av att

prestera kundanpassade anläggningar bidragit till att vi idag omger oss med nöjda och

återkommande uppdragsgivare, i huvudsak samlade inom region Mälardalen.


Vi är INCERT-certfierade Nr 729 och arbetar i enlighet med kvalitetsnorm ISO 9001

samt miljöledningssystem ISO 14001.Företaget är ansluten till branschorganisationen

VVS Företagen, Svenska kyl & värmepump föreningen SKVP och givetvis också till SAF.