Om OssVår affärsidé är att erbjuda marknaden totalåtagande, dvs dimensionering, installation

och störningsfri drift av utrustningar för värme och kyla oavsett lokaltyp.

Mycket god erfarenhet finns av alla fabrikat i branchen,


Vi på Kylpartner har valt att inte låsa oss vid något specifikt märke av

kylmaskiner och med

detta arbetssätt så kan vi erbjuda Er alla märken och produkter importörer

och grossister saluför i branschen.


Då utrustningsbehovet varierar starkt har vår stora erfarenhet av att

prestera kundanpassade anläggningar bidragit till att vi idag omger oss med nöjda och

återkommande uppdragsgivare, i huvudsak samlade inom region Mälardalen.


Vi är INCERT-certfierade Nr 729 och arbetar i enlighet med kvalitetsnorm ISO 9001

samt miljöledningssystem ISO 14001.Företaget är ansluten till branschorganisationen

VVS Företagen, Svenska kyl & värmepump föreningen SKVP och givetvis också till SAF.